Praxe

T - CZ, a.s.

2013 - dosud

Systémový inženýr

Systémový inženýr v oboru radiolokační techniky. Zabývám se projektovým řízením, analýzou požadavků, systémovým návrhem, dokumentací a celou řadou dalších inženýrských činností souvisejících s vývojem a výrobou radiolokačních zařízení.

T - CZ, a.s.

2009 - 2012

Vývojář SW

Vývoj SW pro obsluhu radiokomunikačních zařízení.

2009

Na volné noze

Vývoj informačních systémů v PHP a MySQL.

Sefira spol. s r.o.

2006 - 2008

Programátor Java

Vývoj informačních systémů v technologiích J2EE, Apache Struts a Oracle PL/SQL.

Stapro spol. s r.o.

2000

Vývojář SW

Vývoj laboratorního informačního systému na platformě Progress.

Vzdělání

2000 - 2006

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Obor Technická kybernetika. Zaměření na teorii řízení dynamických systémů a umělou inteligenci. Diplomová práce s tématikou diskrétní optimalizace.

Certifikáty

2008

Project Management Fundamentals (Základy projektového řízení)